Translate

dissabte, 6 de desembre de 2014

Invertir en Orientar te tu es el primer pasla actitud es un despertador de energia i potencial

els agents que desperten potencial Actitud:
 
 (Lat: aptitude: en forma, fer que algú  estigui en forma para du a terme una determinada tasca ). 

Una opinió o creença mantinguda conscienment : mes fàcil de visualitzar si ens imaginem dirigint nos cap aquelles cose que ens agraden (positives) i ens allunyem de aquelles coses que no ens agraden (negatives) 

Actuar segons  la veritat : 

Una percepció, confiança o convicció de qie les propies creences son certes i verdaderes i per tant guien el comportament cap els fins percebuts com a justos 


el teu estarap el teu primer negoci

estaraps ? start up ? 
el meu propi negoci ? 


Noves Ocupacions un catet. Noves fonts d'ingres un altre catet, la hipotenusa el Coeficient Emocional  , (pots veure + en cancornetes.blogspot.com ) Contacte  Geobiografies www.geolissa.com


Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a aquells/es qui col·laboren com a “veïns/es actius/ves i aquells/es que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”

les noves ocupacions faciliten la generació de noves fonts d'ingres

Arquitectura al abast de tothom